Krugovi prijatelja

Projektne aktivnosti usmjerene na podupiranje procesa inkluzivnog obrazovanja za djecu s posebnim potrebama nadopunjuje aktivnosti namijenjene animirati i potaknuti roditelje, nastavnike, udruga roditelja i profesionalne udruge za potporu uključivanja djece s teškoćama u društvu. Naš cilj je podržati djecu, učitelje, roditelje i organizacije civilnog društva u izgradnji zajednice koja prepoznaje središnju važnost odnosa i veza […]

Psihosocijalna pomoć adolescentima Kantona Sarajevo

Korisnici: adolescenti, roditelji. Prosječno 400 korisnika godišnje Individualno savjetovanje i tretman od strane ljekara opće prakse, dječijeg psihijatra, dječijeg psihologa i defektologa. Grupni rad vođen od strane psiho-pedagoga/psihologa/psihijatra/socijalnog radnika i stručnih saradnika (fotografa, novinara i radio voditelja) Trajanje projekta: 1994. -1999. Projekat podržao:  Médecins Du Monde – Duga

Didaktički materijal za škole

Kao vid podrške školama koje su učestvovale u projektu “Podrška inkluzivnom okruženju u Bosni i Hercegovini” i u cilju doprinosa poboljšanju odgojno-obrazovnog rada osnovnih škola širom BiH doniran je komplet didaktičkog materijala za 19 škola, Udruženje “Život sa Down Sindromom” i Dom “Bjelave”. Komplet je sadržavao očigledna sredstva za podučavanje matematike, maternjeg jezika i engleskog, […]

Stvaranje inkluzivnih zajednica u osnovnim školama u Hercegbosanskoj županiji

Većina škola u BiH ne može odgovoriti na posebne potrebe svojih učenika/ca zbog velikog nedostatka stručne-razvojne službe u školama, te je teret za odgovornost i uspješnost uključivanja djece u redovne škole prvenstveno na nastavnicima/ama. Njihova uloga postaje još značajnija kada se zna da većina nastavnika/ca nije obučena za rad sa djecom sa posebnim potrebama na […]

Školovanje prilagođeno djeci s posebnim potrebama u redovnim osnovnim školama u Bosni i Hercegovini

Projekat je realiziran u 16 osnovnih škola: 51 odjeljenje 51 učitelj 16 pedagoga Učenici sa posebnim potrebama su imali sljedeće teškoće: Problemi u savladavanju školskog gradiva Usporen psihomotorni razvoj Nerazvijen i oštećen govor Mentalna retardacija Emocionalna i socijalna nezrelost Edukativna i odgojna zapuštenost Nerazvijena vizuelna i auditivna percepcija Elementi autizma Oštećenje sluha Slabovidost Epilepsija Hronična oboljenja […]

Podrška inkluzivnom okruženju u Bosni i Hercegovini

Kroz ovaj program se nastoji unaprijediti okruženje koje podstiče nediskriminaciju u obrazovanju u BiH. Takvo okruženje treba biti usmjereno na dijete i obezbjeđivati osnovno obrazovanje svakom djetetu, a naročito djetetu sa posebnim obrazovnim potrebama. Ovaj projekat ima za cilj pružanje stručnog znanja i tehničke podrške institucijama/ustanovama koje su zadužene za osiguravanje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja u 14 odabranih zajednica u […]

Zaštita prava djece na obrazovanje i nediskriminirajući pristup prema djeci sa posebnim potrebama

Aktivnosti projekta: I     Trodnevni inicijalni program obuke za nastavno osoblje iz inkluzivnog obrazovanja Obuka se sastojala iz četiri modula: Uvod u inkluzivno obrazovanje Funkcionalni pristup planiranju programa i ocjenjivanju učenika Ometajuće i izazovno ponašanje učenika u kontekstu inkluzivnog pristupa obrazovanju Instruktivne strategije – izrada individualnog edukativnog programa, efektivnost rada u odjeljenju II    Jednodnevna radionica za […]

Inkluzivno obrazovanje

Cilj ovog projekta je doprinos unaprijeđenju nastavne prakse u oblasti obrazovne inkluzije u Bosni i Hercegovini. Svrha projekta je podrška obrazovnim institucijama u implementaciji obrazovne inkluzije u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti ovog projekta su usmjerene na dvije ključne oblasti: obuku 26 lokalnih trenera za inicijalni program iz obrazovne inkluzijekako bi se povećale mogućnosti stručnog usavršavanja nastavnog osoblja (Sarajevo, […]

Civilno društvo za inkluzivno obrazovanje

cilj projeta je kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovne inkluzije u školama KS, kroz davanje edukacijsko-rehabilitacijske podrške djeci s poteškoćama u razvoju, obuku direktora, pedagoga i nastavnika, savjetodavnu podršku nastavnicima i roditeljima pri izradi i realizaciji individualnih prilagođenih programa za djecu u naredne dvije godine. Projektnim aktivnostima će se nastojati promatrati i unaprijediti praksa u učionicama u kojima […]