Sigurnost djece u virtualnom okruženju – priručnik za nastavnik

Sigurnost djece u virtualnom okruženju – priručnik za nastavnike – 2012. godina     Pisanje, priprema, štampanje, promocija i distribucija: DUGA, In Fondacija BiH, Kinderpostzegels Virtualno okruženje – priručnik za nastavnike, autor Doc. dr. sc. Goran Livazović   U vremenu brzog tehnološkog napretka, te dostupnosti različitih oblika zabave, edukacije i komunikacije, postalo je neophodno da dijete, porodica […]

Psihosocijalna pomoć adolescentima Kantona Sarajevo

Korisnici: adolescenti, roditelji. Prosječno 400 korisnika godišnje Individualno savjetovanje i tretman od strane ljekara opće prakse, dječijeg psihijatra, dječijeg psihologa i defektologa. Grupni rad vođen od strane psiho-pedagoga/psihologa/psihijatra/socijalnog radnika i stručnih saradnika (fotografa, novinara i radio voditelja) Trajanje projekta: 1994. -1999. Projekat podržao:  Médecins Du Monde – Duga

SNAGA PARTNERSTVA

Snaga partnerstva 2013. godina Pisanje, priprema, štampanje, promocija i distribucija knjige: UNICEF, DUGA Snaga partnerstva, autorice Beba Šarkinović i Selma Džemidžić Kristiansen SNAGA PARTNERSTVA Knjiga „Snaga partnerstva“ je dio projektnih aktivnosti UNICEF-a i Udruženja „DUGA“ koje su realizirane u okviru programa „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH“ i projekta „Osnaživanje osnovnih škola […]

Iz našeg svijeta različitosti

Iz našeg svijeta različitosti Pisanje, priprema, štampanje, promocija i distribucija knjige: UNICEF, DUGA Dajući doprinos diskusiji i odlučivanju o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju za svu djecu, UNICEF i “Društvo ujedinjenih građanskih akcija – Duga” prikupili su seriju životnih priča o iskustvima i naučenim lekcijama. Priče su zabilježene u zajednicama uključenim u Program „Jačanje sistema društvene zaštite […]

Didaktički materijal za škole

Kao vid podrške školama koje su učestvovale u projektu “Podrška inkluzivnom okruženju u Bosni i Hercegovini” i u cilju doprinosa poboljšanju odgojno-obrazovnog rada osnovnih škola širom BiH doniran je komplet didaktičkog materijala za 19 škola, Udruženje “Život sa Down Sindromom” i Dom “Bjelave”. Komplet je sadržavao očigledna sredstva za podučavanje matematike, maternjeg jezika i engleskog, […]

Stvaranje inkluzivnih zajednica u osnovnim školama u Hercegbosanskoj županiji

Većina škola u BiH ne može odgovoriti na posebne potrebe svojih učenika/ca zbog velikog nedostatka stručne-razvojne službe u školama, te je teret za odgovornost i uspješnost uključivanja djece u redovne škole prvenstveno na nastavnicima/ama. Njihova uloga postaje još značajnija kada se zna da većina nastavnika/ca nije obučena za rad sa djecom sa posebnim potrebama na […]

Vodič kroz inkluziju u obrazovanju

Vodič kroz inkluziju u obrazovanju Priprema, štampanje i distribucija: DUGA Ovaj priručnik je doprinos našeg Udruženja razumijevanju koncepta inkluzije, naš pokušaj da se pobliže osvijetle najznačajnija područja “posebnih potreba” i ponudi bosanskohercegovačkom obrazovnom sistemu toliko potreban materijal s područja inkluzije u obrazovanju. Svrha priručnika je da ponudi informacije odgajateljima/cama, učiteljima/cama, nastavnicima/ ama, roditeljima djece s […]

Školovanje prilagođeno djeci s posebnim potrebama u redovnim osnovnim školama u Bosni i Hercegovini

Projekat je realiziran u 16 osnovnih škola: 51 odjeljenje 51 učitelj 16 pedagoga Učenici sa posebnim potrebama su imali sljedeće teškoće: Problemi u savladavanju školskog gradiva Usporen psihomotorni razvoj Nerazvijen i oštećen govor Mentalna retardacija Emocionalna i socijalna nezrelost Edukativna i odgojna zapuštenost Nerazvijena vizuelna i auditivna percepcija Elementi autizma Oštećenje sluha Slabovidost Epilepsija Hronična oboljenja […]

Podrška inkluzivnom okruženju u Bosni i Hercegovini

Kroz ovaj program se nastoji unaprijediti okruženje koje podstiče nediskriminaciju u obrazovanju u BiH. Takvo okruženje treba biti usmjereno na dijete i obezbjeđivati osnovno obrazovanje svakom djetetu, a naročito djetetu sa posebnim obrazovnim potrebama. Ovaj projekat ima za cilj pružanje stručnog znanja i tehničke podrške institucijama/ustanovama koje su zadužene za osiguravanje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja u 14 odabranih zajednica u […]