Krugovi prijatelja

KRUGOVI PRIJATELJA PROMOProjektne aktivnosti usmjerene na podupiranje procesa inkluzivnog obrazovanja za djecu s posebnim potrebama nadopunjuje aktivnosti namijenjene animirati i potaknuti roditelje, nastavnike, udruga roditelja i profesionalne udruge za potporu uključivanja djece s teškoćama u društvu.

Naš cilj je podržati djecu, učitelje, roditelje i organizacije civilnog društva u izgradnji zajednice koja prepoznaje središnju važnost odnosa i veza u našim životima.

Krugovi prijatelja je proaktivan obrazovni pristup za uspostavu prijateljstva izoliranih djece u školskom okruženju. Njegova svrha je integriranje i promicanje socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju, posebno onih vještina sa socijalnim deficitom, poticanje prihvaćanja vršnjačke grupe izoliranog djeteta, poboljšanje socijalne uključenosti djeteta, i nadamo se promoviranja suštinske promjenu unutar tog djeteta.

Jack Pearpoint i Marsha Forest  razvili su krugove prijatelja koji će koristiti djeci i mladima svih uzrasta koji pokazuju deficite u socijalnoj izolaciji od vršnjaka. Skupine djece za koje se pretpostavlja da imaju koristi izravno iz krugove prijatelja uključuju: povučenu i / ili agresivnu djecu, djeca s teškoćama u učenju, pervazivni poremećaji u razvoju, ili s problemima u ponašanju koje rezultira socijalnom odbijanju.

Pristup Krugovi prijatelja pokušava oblikovati sposobnosti socijalno izolirane djece uz podršku, njihovih vršnjaka, što pak podupire ‘prihvaćanje drugih “, bez obzira na različitost i poteškoće.

Ovaj proces se sastoji od specifičnih komponenti dizajniranih kako bi se osiguralo optimalno provođenje:

  • Uspostava preduvjeta: Predanost menadžmenta škole, usredotočiti dijete, roditelji / staratelji, djeca u razredu i njihovim roditeljima / skrbnicima;
  • Razredna rasprava za postavljanje krugove prijatelja;
  • Inicijalni sastanak krugove prijatelja;
  • Tjedni sastanak krugove prijatelja.

Uspješna primjena ove metodolige će dovesti do sljedećeg: osobe s posebnim potrebama će biti uspješno uključene u redovitim ustanovama, nastavnicima i roditeljima će shvatiti da imaju pristup koji zapravo radi, poboljšanje prijateljskih veza među vršnjacima, pomaže pojedincima da osjete osjećaj pripadnosti, smanjuje poteškoće u ponašanju, učenici koji su uključeni u podršku ostalih učenika osjećaju da znaju pronaći rješenja za težak školski život.

Krugove prijatelja je relativno nedavno razvijen, a time su i istraživanja njegove učinkovitosti u velikoj mjeri opisni i kvalitativni. Colin Newton i Derek Wilson (2003) navode kako se percipiraju koristi za svu djecu koja su uključena, uključeni povećanu društvenu svijest, suosjećanja, sposobnost rješavanja problema, slušanja, svijest o ljudskim promjenama i samopoštovanje.

Neki rezultati istraživanja ukazuju na to da Krugovi prijatelja kod ostalih polaznika snažno utječu na razinu empatije u, stavovima i prihvaćanju djeteta. Osim toga, ova intervencija pokazala se vrlo učinkovita s poremećajima iz autističnog spektra koji su integrirani u redovite razrede. Ovi rezultati su obećavajući, jer oni ukazuju na to da ta intervencija pomaže da se smanji socijalno odbacivanje u učionici, te poboljšava društvene odnose među vršnjacima.

Opći cilj projekta:

Naš cilj je podržati djecu, učitelje, roditelje i organizacije civilnog društva u izgradnji zajednice koja prepoznaje središnju važnost odnosa i veza u našim životima.

Partneri projekta:

  • Open Society Foundation – London
  • Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo,
  • Udruženja roditelja “Život s Down sindromom”,”Autizam u BiH”,
  • Udruženje učitelja, Udruženje pedagoga, Udruženje direktora/ravnatelja.

Ukupno trajanje projekta: 24 mjeseca