Oslobođenje – Krugovi prijatelja pomažu djeci

Tekst o našem projektu “Krugovi prijatelja”  objavljen 07.12.2016. u Oslobođenju!

Oslobodjenje Krugovi prijatelja